Wikia


De Terms & Conditions op deze pagina zijn vertaald van FunOrb.

Algemene Voorwaarden (Nederlands)

Inleiding Eigenaren en beheerders van deze site is Jagex Limited ("Jagex"), een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 3982706). Deze is gevestigd in St. John's Innovation Centre, Cowley Road in Cambridge (CB4 0WS Groot-Brittanië) Ons BTW-nummer is 791 951 784e

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en het deelnemen aan online games met een gebruiker die aangemeld is via ons.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Uw toestemming om een deel van deze voorwaarden en bepalingen (ongeacht van het inschrijfgeld) is nodig voor uw toegang tot Jagex producten. Ben u het ergens mee oneens, mag u ook niet deelnemen aan dingen van ons.

Aanmerking voor deelname aan online games vereiste contract tussen Jagex en de gebruiker van de betrokkenheid van deze termen en voorwaarden te wijten aan het feit dat Jagex een plaats op het invulformulier op de website registratie van de gebruiker te accepteren, deze opent een gaming account voor de gebruiker en de naam en het wachtwoord worden bevestigd. Er is geen recht op deelname aan een online game en een ondertekend contract met Jagex.

Wij behouden ons het recht voor om deze termen aan te passen op elk gewenst moment. Wijzigingen in de voorwaarden van reeds geregistreerde gebruikers alleen effectief als de wijzigingen niet de wezenlijke inhoud van de prestaties, met name onze primaire verplichtingen ten nadele van de gebruiker te veranderen en, indien deze veranderingen in overeenstemming met de volgende bepalingen zijn onderdeel geworden van het contract. Wijzigingen in de voorwaarden zijn reeds aangemelde voor geregistreerde gebruikers langs elektronische weg een bericht naar de message box van de gebruiker, is de aandacht vestigen op de wijzigingen. U zult dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving een deel van de overeenkomst, indien de gebruiker niet om de wijziging binnen dertig (30) dagen object na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk of elektronisch. We zullen afzonderlijk u informeren over deze consequentie van de aanmelding. Wij behouden ons met name in het geval van een bezwaar tegen het recht om het contract te beëindigen of te wijzigen.
Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op via e-mail. Profiteer van de website is niet totdat u akkoord met de voorwaarden en in staat zijn volledig te accepteren.

''''Voorwaarden "Jagex product(en)" in de zin van deze voorwaarden zijn alle versies van het spel "RuneScape ®", de site "FunOrb ®" en alle andere noodzakelijke informatie die door Jagex online games worden gespeeld

Verwijzingen naar de "beëindiging" van een spel met zijn gerelateerd aan de beperking of sluiting van de tijdelijke of permanente intrekking van een game account.

Informatie voor kinderen en jongeren Als je jonger bent dan 13, kun je inderdaad op een game account niet communiceren. Ieder van ons om een account aan verzamelde persoonlijke informatie wordt automatisch verwijderd, als we vaststellen dat de gebruiker jonger dan 13 jaar is. Wij raden ook aan dat de ouders / verzorgers heplen met het opzetten van een account en de spelletjes spelen met hun kinderen. Veel ouders hebben aangegeven aan ons dat er een hoop plezier is aan Jagex Games.

Als je jonger bent dan 13 jaar en je staat open voor het lidmaatschap van onze producten, te verzekeren (dat) belofte door het gebruik van onze website dat je toestemming hebt van je ouder of voogd om Jagex Producten te gebruiken in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en privacy policy. WIj behouden dan ook dat we accounts kunnen blokkeren wanneer er niet voldoende of eerlijke informatie is opgegeven. Deze regel geldt ook voor spelers jonger dan 18 jaar.

Ouders kunnen meer informatie vinden over onze producten en neem contact op Jagex in de rubriek gids voor ouders in onze compendium.

Beveiliging / Misbruik Vóór het eerste gebruik van Jagex producten, lees eerst de regels van de veiligheid in onze categorie. . Lees meer Van bijzonder belang zijn de instructies voor de veiligheid tijdens het spelen en de gezondheid en veiligheid adviseur. Ouders moeten onze veiligheid-gerelateerde informatie in de rubriek veiligheid speler lees de handleiding voor ouders.

Hoewel we behouden ons het recht voor om het oneigenlijk gebruik van deze website (met inbegrip van de terbeschikkingstelling van ongepast, beledigend of anderszins aanstootgevend materiaal via de chat-faciliteit of anderszins), en eventueel in te grijpen volgen, kunnen we niet garanderen dat deze website van deze derden Geplaatst inhoud is niet opgenomen of we dergelijke inhoud te verwijderen in een gebeurtenis of verandering zal zijn. Bovendien kunnen we niet garanderen dat alle gebruikers van onze Algemene Voorwaarden te volgen of gedroeg zich in de rest goed.

Als je beledigd voelt door kwetsende of ongepaste gedrag van andere gebruikers of ontvangen alle andere ongewenste berichten, kunt u gebruik maken van de reeds in het systeem functies om te voorkomen dat het ontvangen van dergelijke berichten (zie het artikel hierover in onze compendium voor meer informatie over Wards / filteren van berichten). U kunt ons verslag ongepast gedrag op de knop geïntegreerd in de game overtreding. Je moet ook weer aan buitenstaanders (bijvoorbeeld de ouders of de bevoegde autoriteiten) om ondersteuning te krijgen. Als u nog steeds met problemen of niet tevreden bent, moet u niet langer gebruik van deze website onmiddellijk.

Uw game account, het verlenen van beperkte rechten te gebruiken Je moet een spel account eerst een aanmaken voordat u kunt gebruik maken van vele functies van Jagex producten. Alle houders van geldige rekeningen game zal een niet-exclusieve, de tijd van de duur van het lidmaatschap worden toegekend is beperkt en niet-overdraagbare licentie aan Jagex producten, waaronder het downloaden en het gebruik van onze client software en verbinding met onze servers te gebruiken. De vergunning is verleend voor het uitsluitend doel van het gebruik van Jagex Producten in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag geen sublicenties te verlenen aan derden. Gebruikersnaam en wachtwoord U bent niet gerechtigd om een gebruikersnaam dat persoonlijke informatie bevat ook kiest, de rechten van een derde benadeelde partij, wekt de indruk dat achter de rug, een werknemer van Jagex of een andere gebruiker die is opzettelijk misleidend of aanstootgevend, racistisch, beledigend, beledigend, illegaal of anderszins ongepast of niet in de onze website of in het gedrag strikt gereguleerd eisen voor gebruikersnamen is genoeg. Wij behouden ons het recht om de naam rechter in eigen goeddunken, om een gebruikersnaam te veranderen naar eigen goeddunken of elke andere actie die we geschikt achten nemen.

U stemt ermee in om altijd uw wachtwoord geheim, en het te maken aan een andere persoon te openen. U bent verantwoordelijk voor de daden toe te schrijven aan u van mensen die zijn verkregen door uw schuld of kennis van uw wachtwoord en deze gebruiken om toegang tot je account te krijgen. Voor de veiligheid van uw wachtwoord niet kan worden gegarandeerd, moet u alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw computer vrij is van virussen en kwaadaardige programma's, waaronder Trojaanse paarden. U moet uw wachtwoord gebruiken in overeenstemming met het gebruik van onze website of in de volgorde dichter bij de gereguleerde wachtwoord regels. De medewerkers van Jagex zal nooit vragen om uw wachtwoord. Als u vermoedt dat iemand uw wachtwoord illegaal verkregen of anderszins verkregen toegang tot uw account game doet, kunt u een verzoek sturen naar de Account Recovery Link op het spel account herstel op de home page van onze website voor dat Jagex product. Voor meer informatie over het wachtwoord beveiliging en wachtwoord bescherming in onze compendium, klik dan hier.

Regelen U moet zich houden aan alle geldende regels, richtlijnen, voorschriften en instructies die de juiste Jagex product dat u opgeeft. Dat geldt ook voor de huidige versie van de regels die je hier kunt opzoeken.

Onze rechten Als we vaststellen, met redelijke zekerheid een schending van onze algemene voorwaarden, of denkt of ga naar de mening dat dit te vermijden of te elimineren nadelige gevolgen of schade ten opzichte van onszelf, de Jagex Product, andere spelers of aan het publiek of aan onze aansprakelijkheid te beperken tegen derden noodzakelijk is, behouden wij ons het recht om mee te nemen of - in het geval van een vermoeden van overtreding alleen in dringende gevallen - zonder voorafgaande kennisgeving (en anderen) het volgende: Beëindiging (zoals hierboven gedefinieerd) of te wijzigen sommige of alle game accounts van Jagex producten, die we aannemen dat deze kan worden ingedeeld, en / of re-blokkering van uw toegang tot onze website en onze diensten en alle andere acties die wij nodig achten. Reeds in de periode na de datum van dergelijke acties niet zal worden betaald taksen terugbetaald, indien de maatregelen gerechtvaardigd waren wegens een schuld van je gedrag op grond van deze bepaling. In elk geval, zullen wij restitutie betalingen aan u in verband met illegale handel buiten de games, met name de overdracht of overname van game accounts, game personages of voorwerpen of andere verboden handelingen, hebben gedaan.

Met het oog op het voorkomen of stoppen van schending van onze voorwaarden of ander nadeel of schade in relatie tot ons, Jagex Product, andere spelers of het publiek of aan onze aansprakelijkheid te beperken tot derden, kunnen we op onze keuze automatisch of handmatig, openbare of prive-chats of andere activiteiten in de Jagex censuur te kunnen volgen, te weigeren (met inbegrip van de inhoud of verwijderen) en / of geregistreerd. Intellectual Property Rights Jagex ®, RuneScape en FunOrb ® ® zijn geregistreerde handelsmerken van Jagex Limited in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen.

U bent niet gerechtigd om te winnen van de broncode van de client software van Jagex producten op enigerlei wijze reverse engineering, decompileren of wijzigen van de software (andere dan de wettelijk erkende wijze). U mag geen client software te installeren vanaf Jagex producten alleen op een andere computer dan de computer waarop het oorspronkelijk is geïnstalleerd als de oorspronkelijke installatie zal volledig gewist worden, in ieder geval, heb je recht, door Jagex client software producten naar meer opslaan als een computer of harde schijf of het gebruik. U bent niet gemachtigd om een gewijzigde of aangepaste versie van de client-software te gebruiken of te verstrekken derden rechten om de client-software. U bent niet gemachtigd om andere fondsen of overdracht, die Jagex producten kunnen worden gespeeld door anderen te creëren (in het bijzonder, vervanging of bewerkt client / server software of server emulators).

Materiaal (in het bijzonder, informatie, software, gegevens, tekst, foto's, graphics, geluid en video) die wordt opgeslagen door ons of namens ons in Jagex producten onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de houders, we zijn ofwel of onze zakelijke partners, leveranciers of adverteerders. U bent niet bevoegd om dergelijk materiaal of deze site te kunnen gebruiken op een andere manier dan in het voordeel van Jagex Producten in overeenstemming met deze voorwaarden en uw eigen (niet commercial ie) doeleinden.

U gaat ermee akkoord dat elke en alle auteursrechten of andere rechten van je karakter, je evenwicht en je game items in alle producten op tijd Jagex Jagex verdienen.

Door het posten van instant messaging of andere materialen op Jagex producten, u verleent automatisch ons een niet-exclusieve, ruimtelijk als in de tijd onbeperkte, vrije licentie te gebruiken en / of wijziging van deze materialen op Jagex de producten op een manier die we elk voor geschikt te houden.

U verklaart dat u ons sturen via het uitlenen van materiaal voor enig ander doel in verband met Jagex producten (bijvoorbeeld, suggesties en ideeën to the game of bijdragen aan de galerij pagina, en deze lijst is niet limitatief) een niet-exclusieve subsidie onbeperkt in tijd en ruimte, vrije licentie te gebruiken en / of wijziging van de gedeponeerde materialen op een wijze die wij passend achten in elk geval.

Indiening van de rekeningen en spel game items Je mag niet gesloten met Jagex contract, uw gebruikersnaam, wachtwoord, je spel rekening en tekens en / of game items verzonden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jagex aan derde partijen of aan derden in het geheel of gedeeltelijk, uitsluitend voor het gebruik. U stemt ermee in zich te onthouden in het bijzonder alle handel in game accounts, game karakters, of objecten buiten de games (bijvoorbeeld via online handelsplatforms). Registratiekosten Sommige gebieden van Jagex Producten zijn niet inbegrepen. Wanneer u solliciteert naar een betaalde registratie, garandeert u dat alle informatie die u verstrekt juist en correct is (met name uw creditcardnummer, de vervaldatum en andere gegevens van payment) en dat u - indien nodig - hebben het einde, de vereiste toestemming van ouders of voogden. U gaat ermee akkoord om alle lidmaatschapsgelden, die zijn opgenomen in uw aanvraag, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen te betalen. Tenzij anders vermeld, wordt de BTW gelden voor de EU-landen zijn de prijzen al inbegrepen.

Door het indienen van uw bestelling dient u een offerte voor het inschrijfgeld voor elke Jagex product. Uw aanbod wordt geaccepteerd en er wordt geconcludeerd een bindende overeenkomst, als we een bericht versturen naar uw aanmelding lade, waarin we de ontvangst van uw betaling, of wanneer u in te loggen om een kenmerk van Jagex product, onder voorbehoud van de leden tegen een vergoeding gebruik is (waar de vroegere geval niet relevant is).

Alle contributies zijn op gezette tijden (bijvoorbeeld maandelijks verzameld op de maandelijkse lidmaatschappen) van tevoren, totdat u uw lidmaatschap opzeggen (zie hieronder).

Credit card betalingen zijn ook onderworpen aan onze credit card-overeenkomst, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Wij behouden ons het recht voor het bedrag van de bijdragen of de voorwaarden van onze lidgelden op elk moment veranderen. Vergeleken met reeds geregistreerde gebruikers een verhoging van de bijdragen is pas van kracht wanneer veroorzaakt door een toename in de kosten van de productie, behandeling en / of veroorzaakt door de uitvoering van aanvullende functionaliteit en als de stijging in overeenstemming met de volgende bepalingen deel gaan uitmaken van het contract. Premium verhogingen zijn reeds aan geregistreerde gebruikers met een boodschap aan hun message box (die u regelmatig moet beoordelen). Tegelijkertijd sturen we een bericht over de prijsverhoging, die zal worden weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij de volgende keer een van Jagex producten. De prijs die zich voordoen na een periode van 30 dagen vanaf de ontvangst van onze eerste bericht van kracht gedurende die periode kunt u de optie om uw lidmaatschap te beëindigen hebben als u het niet eens met de prijsverhoging. Indien uw lidmaatschap niet te beëindigen vóór de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging wordt geaccepteerd als de nieuwe royalty's. We zullen afzonderlijk informeren u op deze juridische consequentie in het bijzonder bericht.

Wij behouden ons het recht voor om de onrechtmatige versturen en u uw lidmaatschap toegebracht door derden in rekening te brengen. Opzegging door de spelers U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving naar behoren te beëindigen, door te stoppen op deze link of op de "afmelden bestaande lidmaatschap," of "lidmaatschap" knop op de home page van onze respectieve site, of stuur het bericht schriftelijk aan de hierboven genoemde postadres. De reguliere mededeling is van kracht op het verstrijken van de periode waarvoor reeds de maandelijkse contributie betaald.

Reeds verrichte betalingen zijn dus in een regelmatige mededeling door u wordt geheel of gedeeltelijk te worden, natuurlijk, maar je kunt de nog niet-gebruikte saldo van het spel houden tot de datum op uw bericht.

Het recht tot onmiddellijke beëindiging met onmiddellijke ingang voor belangrijke reden blijft onaangetast.

Intrekking Niettegenstaande de beëindiging heeft u recht op een annulering, onderworpen aan de regels die zijn terug in detail gespeeld in de volgende

VERVAL U kunt contract schriftelijk opnemen, binnen een maand zonder opgaaf van redenen of per e-mail. De termijn begint de dag na de ontvangst van een kennisgeving van dit recht hier met de weergegeven inhoud in de vorm van tekst (bijvoorbeeld via e-mail). De intrekking periode is toereikend om de terugtrekking te sturen

Jagex Ltd. St. John's Innovation Centre Cowley Road Cambridge CB4 0WS Verenigd Koninkrijk

In het geval van een annulering de wederzijds ontvangen prestaties worden geretourneerd en vindt verdachte. Als u ons de prestaties ontvangen geheel of gedeeltelijk, of kan terugkeren alleen in een verslechterde toestand, moet u passende schadeloosstelling te bieden. Verplichtingen tot het terugbetalen van betaalde bedragen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen de tijd om onze winkel te voldoen.

Uw herroepingsrecht vervalt vroegtijdig als we zijn begonnen de dienst met uw uitdrukkelijke toestemming voor de opzegtermijn en je hebt zelf geïnitieerd (bijvoorbeeld door gebruik van deze website en een Jagex product na registratie).

Toelichting bij het gebruik van persoonsgegevens door Jagex, zie onze Privacy Policy.

Beschikbaarheid Wij zullen alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om downtime te minimaliseren kan niet beloven dat alle werkzaamheden Jagex zijn producten of alle gegevens in verband met deze of overgedragen, ononderbroken, veilig of foutvrij en / of bepaalde resultaten . bereiken Wij behouden ons het recht voor om alle producten van Jagex werken op enig moment geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten voor het doel van service, onderhoud, verbetering of andere doeleinden.

Andere apparatuur / software Wij garanderen niet dat alle Jagex producten werken op een specifieke computer apparatuur of in verband met een aanvraag, of dat ze vrij zijn van virussen of andere elementen die schadelijk kan zijn voor industriële installaties. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente schade aan uw software of hardware die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van Jagex producten en die werden niet veroorzaakt door fouten van onze beproefde producten of diensten of een recht dat wij verantwoordelijk zijn.

Jagex.com en andere links Onze website is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden Jagex.com.

Jagex producten kan ook links naar andere websites. Wij geven ten aanzien van deze site of de inhoud ervan niet beloven en niet beloven dat de links werken. Voor dergelijke sites wordt meestal beschouwd als haar eigen algemene voorwaarden en privacy policy.

Materiële en juridische gebreken 1.Voor feitelijke of juridische gebreken die door Jagex diensten zijn beschikbaar voor degenen die uit hoofde van de wettelijke bepalingen van de rechten. 2.Im geval van fee-based dienstverlening is ook aansprakelijk voor Jagex reeds bestaande gebreken in het contract alleen op schadevergoeding als Jagex is verantwoordelijk voor deze gebreken. 3.Schadensersatz wegens gebreken in materiaal of juridische diensten die door Jagex Jagex dankt de rest slechts uit zoals bepaald in de clausule "aansprakelijkheid" beperkingen en uitsluitingen.

Beperking van aansprakelijkheid 1.Jagex dankt u op een contractuele basis en niet-contractuele schade alleen naar de volgende mate:


a.bei opzet, grove nalatigheid of het ontbreken van een gegarandeerde kwaliteit in volle; b.in andere gevallen alleen tegen betaling te gebruiken en schending van een plicht die essentieel is voor het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting), van het bedrag als beperkt tot de vervanging van het contract in de nabije en de typische schade.


2.Het verantwoordelijkheid van Jagex voor lichamelijk letsel en het kader van de Product Liability Act blijft onaangetast in alle gevallen.

Vrijstelling U geeft hierbij toestemming aan Jagex release en te vrijwaren voor de aansprakelijkheid van claims, eisen, verliezen, schade of kosten die worden gesteld door derden en door een schuld van u handelt in strijd met de voorwaarden en voorwaarden of een verwijtbare schending van de rechten van derden (in het bijzonder de persoonlijkheid , auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen), met inbegrip van terugvorderbare kosten van vervolging en verdediging.

Cessie Je mag niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van deze voorwaarden en bepalingen van de bestaande rechten of verplichtingen aan derden.

Algemeen Niets in deze voorwaarden te beperken op uw wettelijke rechten als consument. Deze voorwaarden worden beheerst door Duits recht. Geschillen met betrekking tot onze algemene voorwaarden of Jagex producten die vallen onder de jurisdictie van de Duitse rechtbanken.

Ongemak Als u Jagex verschillende aspecten van dezelfde producten of het niet eens bent, kunt u zich inschrijven via de formulieren op onze website of schrijf ons op onze bovenstaande zaken.