FANDOM


Ze względu na to, że jak dotychczas strona FunOrb nie zostało przetłumaczona na język polski wiele wyrażeń musi występować w języku angielskim. Mimo wszystko niektóre rzeczy należy przełożyć na język polski. Jednakże w tej dziedzinie istnieje wiele kwestii spornych i aby uniknąć nieporozumień, na FO Wikii obowiązują pewne zasady dotyczące przekładu.

Co po polsku, a co po angielsku

Wszystkie nazwy gier oraz poziomów jako nazwy własne pozostawiamy w oryginale. Tak samo również postępujemy w przypadku osiągnięć. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy muszą być napisane po polsku. Oprócz tego muszą spełniać jeszcze jeden warunek - być poprawnie spolszczone. Jeśli już chcemy coś przetłumaczyć, a nie do końca wiemy jak, lepiej zostawić w wersji oryginalnej niż "spolszczać". Spolszczanie to najgorszy rodzaj tłumaczenia. Do spolszczania zalicza się również tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazów angielskich przy użyciu polskich zasad słowotwórstwa. Wiele zwrotów z języka angielskiego przyjęło się w języku polskim, mimo to na Wikii piszemy zgodnie z zasadami naszego języka. Dlatego też nie piszemy levele tylko poziomy, nie worldy a światy. Wszystkie wyrazy typu: poziom, punkt, świat itp. piszemy po polsku. To samo dotyczy również osiągnięć, czyli Acheivements (nie Achievementów). Wszystkie te zwroty traktujemy jak normalne wyrazy i piszemy je w tekście po polsku. Oczywiście są jeszcze m.in. nazwy jednostek w Armies of Gielinor. W takim wypadku jeżeli jednostka ma nazwę, która normalnie występuje w języku np. mage, skeleton itd. tłumaczymy jako mag, szkielet. W przypadku "nazw własnych" jak np. Dagganoth czy Tzhaar-Ket pozostawiamy je w oryginale, ale możemy je odmieniać np. Dagganotha, Dagganothowi; Tzhaar-Keta, Tzhaar-Ketowi.

Duże i małe litery

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w przypadku tłumaczeń jest nadużywanie wielkich liter. W języku angielskim w tej kwestii obowiązują zupełnie inne zasady. W języku angielskim w bardzo wielu przypadkach wiele wyrazów pisanych jest wielką literą. W przypadku języka polskiego jest jednak zupełnie inaczej i dlatego za każdym razem należy sprawę przemyśleć. Nie piszemy np. Sekretne Osiągnięcia tylko Sekretne osiągnięcia, nie Piąty Świat tylko Piąty świat. W przypadku nazw gier, poziomów i osiągnięć wielkość liter pozostawiamy niezmienioną.

Apostrofy

W przypadkach kiedy pozostawiamy nazwę oryginalną czasem należy użyć apostrofów. Również i w tym wypadku istnieją pewne reguły. Apostrof stawiamy tylko wtedy gdy czytamy dodaną końcówkę pomijając przy tym pewne samogłoski na końcu wyrazu. Natomiast gdy w wymowie nic się nie zmienia apostrofów nie stosujemy. Na przykładowych słowach wygląda to tak: Widziałeś gdzieś Johna? - nie dajemy apostrofa, ponieważ nie zmienia się wymowa, ale już Widziałeś gdzieś Mike'a?, ponieważ litera e zanika przy wymawianiu.

Member

Najwięcej problemów może stanowić tłumaczenie wyrażeń member, members, p2p. Chodzi tu o płatne konto w grze. Member to dosłownie członek czegoś, w tym wypadku osoba, która wykupiła konto premium dające dostęp do nowych możliwości. Members to liczba mnoga, natomiast p2p, czyli pay to play to rodzaj gry, w której musimy płacić. Wszystkie te zwroty to często nieprzetłumaczalna gra słów i użytkowanie ich może sprawić pewne problemy. Wyrazy te tłumaczymy różnie zależnie od kontekstu. Tłumaczymy więc w następujący sposób:

 • Więcej poziomów jest dostępnych jedynie dla osób z wykupionym abonamentem.
 • Więcej poziomów jest dostępnych jedynie dla osób posiadających płatne konta.
 • Więcej poziomów jest dostępnych jedynie dla osób, które płacą za grę.
 • Więcej poziomów jest dostępnych jedynie w płatnej grze.

Powyższe zdania to jedynie przykłady, ale na tej zasadzie właśnie tłumaczymy te trzy zwroty. Pomimo, że trzeba dużo pisać, są to jedyne poprawne wersje.

Słowniczek

Oto słowniczek najczęściej używanych terminów:

 • achievement(s) - ociągnięcie(osiągnięcia)
 • full screen - pełny ekran
 • hiscores - najlepsze wyniki
 • level(s) - poziomy(y)
 • mode- tryb
 • point(s) - punkt(y)
 • rank - pozycja
 • rated game - klasyfikowana/oceniana gra
 • rating - klasyfikacja w grach wieloosobowych
 • score(s) - wynik(i)
 • world(s) - świat(y)